ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ - Δήμος Βόρειας Κέρκυρας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΕΡΣΙΩΝ
Δ/νση: Αχαράβη, 49081, Κέρκυρα
Πληροφορίες: ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ
Τηλ.: 2663360122

Αχαράβη: 07/06/2022
Αρ. πρωτ.: Δ/Υ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

 

Ο Δήμος βόρειας Κέρκυρας σας γνωστοποιεί ότι υπάρχει χρονικό περιθώριο 25 ημερών για του ιδιοκτήτες ακινήτων για να “αποκαλύψουν” στους Δήμους τα “ξεχασμένα” τετραγωνικά αλλά και να διορθώσουν λάθη και παραλείψεις στα στοιχεία των ΑΚΙΝΗΤΩΝ τους, τα οποία έχουν ήδη δηλώσει στους Δήμους.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΚΕΔΕ για την υποβολή των δηλώσεων αναμένεται να κλείσει στις 30ΙΟΥΝΙΟΥ 2022

Έτσι, όσοι έχουν εκκρεμότητες με τους δήμους θα πρέπει να σπεύσουν να υποβάλουν τις σχετικές δηλώσεις. Με την υποβολή της δήλωσης οι πολίτες απαλλάσσονται πλήρως από αναδρομικά δημοτικά τέλη και πρόστιμα που φθάνουν μέχρι και 200% και επιβαρύνονται μόνο με προσαύξηση 20% στα οφειλόμενα τέλη της περιόδου από την 1ηΙανουαριου 2020 μέχρι την ημέρα της υποβολής της δήλωσης.

Η νέα ευνοϊκη ρύθμιση αναμένεται να εφαρμοστεί και για τους πολίτες που υπέβαλαν δηλώσεις στους δήμους, κατά το χρονικό διάστημα από 1 Ιανουαρίου έως και τις 23 Μαρτίου 2022 και κλήθηκαν να πληγώσουν αναδρομικά δημοτικά τέλη και πρόστιμα εώς και 14 ετών. Τη σχετική ρύθμιση προωθεί το υπουργείο Εσωτερικών.

Πριν την υποβολή δήλωσης για τα αδήλωτα τετραγωνικά οι φορολογούμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

  1. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων των πραγματικών επιφανειών των ακινήτων στους δήμους λειτουργεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://tetragonika.govapp.gr 
  2. Όσοι υποβάλουν δηλώσεις και αποκαλύψουν τον πραγματικό αριθμό των τετραγωνικών μέτρων των ακινήτων τους στους δήμους, όπως αυτός είναι ήδη δηλωμένος στο Ε9 της Εφορίας θα απαλλαγούν πλήρως από αναδρομικές χρεώσεις δημοτικών φόρων και δημοτικών τελών, πρόστιμων και προσαυξήσεων (που φθάνουν μέχρι και το 200%) για χρονικές περιόδους πριν από το 2020.
  3. Η υποβολή της δήλωσης των αδήλωτων τετραγωνικών συνοδεύεται με προσαύξηση 20% στα οφειλόμενα τέλη της περιόδου από την 1η Ιανουαρίου 2020 μέχρι την ημέρα της υποβολής της δήλωσης.
  4. Δεν χρειάζεται να δηλώσουν όλοι οι ιδιοκτήτες την πραγματική επιφάνεια του ακινήτου στο οποίο έχουν δικαιώματα (πλήρης κυριότητα, ψιλή κυριότητα ή επικαρπία). Αρκεί να δηλωθεί από έναν ιδιοκτήτη.
  5. Κάθε δήλωση γίνεται ανά αριθμό παροχής για τα ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα ή ανά ακίνητο σε περίπτωση που δεν είναι ηλεκτροδοτούμενο. Επιλέγοντας ακίνητο με αριθμό παροχής, θα προστεθούν αυτόματα στη δήλωση και όσα ακίνητα έχετε στον Δήμο με τον ίδιο αριθμό παροχής.
  6. Ο λογαριασμός των αδήλωτων τετραγωνικών μπορεί να εξοφληθεί σε 24 ισόποσες μηνιαίες δόσεις με ελάχιστο όριο μηνιαίας δόσης πλην της τελευταίας δόσης τα 10 εύρω για φυσικά πρόσωπα και τα 50 εύρω για τα νομικά πρόσωπα.

 

Ο Αναπλ. Δ/ντης Διοικητικών, Οικονομικών & Ανάπτυξης

Ιωάννης Πουλιάσης

ΠΕ Διοικητικού οικονομικού 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ
Back to top