Αποστολή Διακήρυξης Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας για ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων. - Δήμος Βόρειας Κέρκυρας

Σας αποστέλλουμε συνημμένα την υπ αριθμ. πρωτ. 59704/23.05.24 Διακήρυξη Επαναληπτικής Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας (Α.Δ.Α. : 9ΚΜΤΗ-ΚΝΣ) για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού σε περιοχές του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων και του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας. Παρακαλούμε για την ανάρτηση της
στην ιστοσελίδα του Δήμου σας και επιστροφή αποδεικτικού ανάρτησης στην υπηρεσία μας.

Παραμένουμε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ Δ. Η. Δ. Περισσότερες Πληροφορίες

 

 

Back to top