Από ιδίους πόρους του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας η χορηγία-πάγια προκαταβολή στις κοινότητες του Δήμου. - Δήμος Βόρειας Κέρκυρας

Ολοκληρώνεται  η απόδοση της 1ης χορηγίας (πάγια προκαταβολή) σε όλες τις κοινότητες του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας από ιδίους πόρους  του Δήμου  η οποία χρησιμοποιείται για την κάλυψη απαραίτητων καθημερινών αναγκών και  επίλυση των ζητημάτων που προκύπτουν.

Η απόδοση της χορηγίας (πάγια προκαταβολή) έγινε τη δεδομένη χρονική στιγμή ,προκειμένου οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων να μπορέσουν να προχωρήσουν σε εργασίες και ενέργειες που είναι απαραίτητες στις κοινότητες και στους  οικισμούς εν όψει του Πάσχα και της καλοκαιρινής περιόδου.

Η Δημοτική αρχή μέσα από την συγκεκριμένη ενέργεια  ενισχύει το ρόλο τον προέδρων, στην αντιμετώπιση της καθημερινότητας και τους δίνει τη δυνατότητα άμεσης παρέμβασης.

Back to top