Τίτλος διαγωνισμού: “Δικαίωμα απλής χρήσης αιγιαλού σε τρίτους για εκμετάλλευση έναντι ανταλλάγματος για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλωστών” - Δήμος Βόρειας Κέρκυρας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ&ΤΟΠΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ &
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
Δ/νση : Αχαράβη, 49081, Κέρκυρα
Πληροφορίες: Ε. Σαλβάνου
Τηλ: 26633/60153
Email: oikonomiko@1372.syzefxis.gov.gr

Αχαράβη, 02-06-2023
Αρ. Πρωτ.: 4721

 

Τίτλος Διαγωνισμού:
«Δικαίωμα απλής χρήσης αιγιαλού σε τρίτους για εκμετάλλευση έναντι ανταλλάγματος για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλωστών.» 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας σε τρίτους για εκμετάλλευση έναντι ανταλλάγματος τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλωστών, για τρία έτη, όπως περιγράφονται παρακάτω και καλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 14η Ιουνίου 2023, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 09:00 π.μ. στο Δημαρχείο Βόρειας Κέρκυρας στην Αχαράβη.

Διακήρυξη ΟΜΠΡΕΛΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΙΤΗΣΗ

—————————————————————————————————————————————————————————————-

ΧΑΡΤΕΣ ΟΜΠΡΕΛΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ Δ.Ε ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ [4 ΧΑΡΤΕΣ]

Π1.1-ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΓΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ILIOS ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Θ.Μ.Α. Π1.2-ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΜΕΝΑΔΩΝ ΘΕΣΗ Νο 2 ΔΙΠΛΑΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ «AMMOS RESTAURANT BAR» Π1.3-ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΜΕΝΑΔΩΝ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ«ΧΡΥΣΗ ΑΚΤΗ» Δ. ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ Α.Ε. Π1.4-ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΒΒΑΔΑΔΩΝ ΜΕΤΑΞΥ SAN GEORGE CAFÉ KAI WHITEHOUSE

———————————————————————————————————————————————————————————————-

ΧΑΡΤΕΣ ΟΜΠΡΕΛΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ Δ.Ε ΕΣΠΕΡΙΩΝ [17 ΧΑΡΤΕΣ]

Π2.1-ΓΡΑΒΕΣ ΑΡΙΛΛΑ ΜΑΓΟΥΛΑΔΩΝ Π2.2-ΑΡΙΛΛΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΔΩΝ (ΠΟΣΤΟ 1) Π2.3-ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΥΛΙΩΤΩΝ, ΠΛΗΣΙΟΝ HAVANA ΣΤΟΥΠΑ Π2.4-ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΥΛΙΩΤΩΝ, ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑ Π2.5-ΣΙΔΑΡΙ – ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ GREEK VILLAGE Π2.6-ΣΙΔΑΡΙ – ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ MIKE’S Π2.7-ΣΙΔΑΡΙ – ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ MATT’S BAR Π2.8-ΣΙΔΑΡΙ – ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ BED BAR Π2.9-ΣΙΔΑΡΙ – ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ MADDISON BAR Π2.10-ΣΙΔΑΡΙ – ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ BEACH BAR Π2.11-ΣΙΔΑΡΙ – ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ SEA BREEZE Π2.12-ΣΙΔΑΡΙ – ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ MEMORIES Π2.13-ΣΙΔΑΡΙ – ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ SUNSET Π2.14-ΣΙΔΑΡΙ – ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ KALYPSO BAR Π2.16-ΑΣΤΡΑΚΕΡΗ ΚΑΡΟΥΣΑΔΩΝ Π2.17-ΑΣΤΡΑΚΕΡΗ ΚΑΡΟΥΣΑΔΩΝ (ΔΕΞΙΑΛΙΜΕΝΟΣ) Π2.18-ΑΡΙΛΛΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΔΩΝ (ΠΟΣΤΟ 2)

ΧΑΡΤΕΣ ΟΜΠΡΕΛΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ Δ.Ε ΘΙΝΑΛΙΟΥ [17 ΧΑΡΤΕΣ]

Π3.1-ΑΛΜΥΡΟΣ ΑΧΑΡΑΒΗΣ (ΠΟΣΤΟ 1) Π3.2-ΑΛΜΥΡΟΣ ΑΧΑΡΑΒΗΣ (ΠΟΣΤΟ 2) Π3.3-ΑΛΜΥΡΟΣ ΑΧΑΡΑΒΗΣ (ΠΟΣΤΟ 3) Π3.4-ΑΛΜΥΡΟΣ ΑΧΑΡΑΒΗΣ (ΠΟΣΤΟ 4) Π3.5-ΑΛΜΥΡΟΣ ΑΧΑΡΑΒΗΣ (ΠΟΣΤΟ 5) Π3.6-ΑΛΜΥΡΟΣ ΑΧΑΡΑΒΗΣ (ΠΟΣΤΟ 6) Π3.7-ΑΛΜΥΡΟΣ ΑΧΑΡΑΒΗΣ (ΠΟΣΤΟ 7) Π3.8-ΑΛΜΥΡΟΣ ΠΕΡΙΘΕΙΑΣ Π3.9-ΑΓ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΘΕΙΑΣ Π3.10-ΓΙΑΛΙΣΚΑΡΙ ΠΕΡΙΘΕΙΑΣ Π3.11-ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕΡΙΘΕΙΑΣ Π3.12-ΚΑΛΑΜΑΚΙ (ΠΟΣΤΟ 1) (Ανάμεσα από ταβέρνα ΝΙΚΟΛΑΣ και ταβέρνα ΚΑΛΑΜΑΚΙ) Π3.13-ΚΑΛΑΜΑΚΙ (ΠΟΣΤΟ 2 (Ανάμεσα από ταβέρνα ΚΑΛΑΜΑΚΙ και ταβέρνα ΔΗΜΑΚΟΣ) Π3.14-ΚΑΛΑΜΑΚΙ (ΠΟΣΤΟ 3) (Αριστερά ταβέρνας «ΝΙΚΟΛΑΣ» γωνία – τέρμα παραλίας)**Συμβ. από κτηματική ΣΑΛΒΑΝΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ - ΜΑΡΙΑ Π3.15-AΠΡΑΟΣ (ΠΟΣΤΟ 1) Π3.16-ΣΥΚΙ Π3.18-ΑΛΜΥΡΟΣ ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ

ΧΑΡΤΕΣ ΟΜΠΡΕΛΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ Δ.Ε ΚΑΣΣΩΠΑΙΩΝ [9 ΧΑΡΤΕΣ]

Π4.2-ΣΟΥΚΙΑ ΚΑΣΣΙΟΠΗΣ Π4.3-ΒΟΤΑΝΑ – ΚΟΓΙΕΒΙΝΑΣ ΚΑΣΣΙΟΠΗΣ Π4.4-ΑΥΛΑΚΙ ΣΙΝΙΩΝ πόστο Νο 1 Π 4.5-ΑΥΛΑΚΙ ΣΙΝΙΩΝ πόστο Νο 2 Π 4.6-ΑΥΛΑΚΙ ΣΙΝΙΩΝ πόστο Νο 3 Π 4.7-ΑΥΛΑΚΙ ΣΙΝΙΩΝ πόστο Νο 4 Π4.9-ΓΙΑΛΙΣΚΑΡΙ ΚΑΣΣΙΟΠΗΣ Π4.12-ΚΕΡΑΣΙΑ ΣΙΝΙΩΝ Π4.13-ΚΑΜΙΝΑΚΙ ΝΗΣΑΚΙΟΥ
Back to top