ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟΥ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 4 κ.μ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2022 - Δήμος Βόρειας Κέρκυρας

Αντικείμενο της σύμβασης είναι Προμήθεια ενός αναρροφητικού ΣΑΡΩΘΡΟΥ χωρητικότητας 4 κυβικών μέτρων» για τον εκσυγχρονισμό και τη βελτιστοποίηση λειτουργίας της υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου, προκειμένου να ενισχυθούν ουσιαστικά οι παρεχόμενες υπηρεσίες αυτού του επιπέδου, προς τους δημότες καθώς και η ενίσχυση του υφιστάμενου στόλου για την αποδοτικότερη λειτουργία του έργου των Υπηρεσιών του Δήμου.

ΑΔΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΔΑΜ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ

 

 

Back to top