Δολιοφθορές σε αντλιοστάσια και δίκτυα ύδρευσης καταγγέλλει ο Δήμος Βόρειας Κέρκυρας - Δήμος Βόρειας Κέρκυρας

 

Το τελευταίο χρονικό διάστημα σε αρκετές περιοχές του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας  σε κεντρικά αντλιοστάσια και δεξαμενές  έχουν σημειωθεί κρούσματα σοβαρών δολιοφθορών  σε περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης ΔΙΑΔΕΥΑΔΚ.

 

Οι δολιοφθορές  προκαλούν  προβλήματα στην τοπική κοινωνία  – εν μέσω καλοκαιρινής περιόδου- και αφ ενός, θέτουν σε ολοκληρωτική διακοπή την υδροδότηση μεγάλων  περιοχών του Δήμου  αφετέρου  η αποκατάσταση ή ο εντοπισμός τους  σε πολλές των περιπτώσεων  απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα.

 

Συγκεκριμένα στις παρακάτω περιοχές  τα ευρήματα έχουν ως ακολούθως:

 

1.Στο κεντρικό αντλιοστάσιο των ΧΩΡΕΠΙΣΚΟΠΩΝ που τροφοδοτεί όλη την περιοχή ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΓΩΝ  βρέθηκαν οι γενικές ασφάλειες το κεντρικού πίνακα κατεβασμένες και οι κεντρικές βάνες κλειστές.

 

2.Στο κεντρικό αντλιοστάσιο ΡΑΦΑΛΗ που τροφοδοτεί την περιοχή ΔΑΦΝΗΣ ΚΑΙ ΑΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΑΓΩΝ βρέθηκαν οι γενικές ασφάλειες του κεντρικού πίνακα κατεβασμένες και η κεντρική βάνα παραβιασμένη.

 

3. Στην ευρύτερη περιοχή της ΚΑΣΣΙΩΠΗΣ καθημερινά σχεδόν σε όλες τις δεξαμενές και σε κεντρικά δίκτυα οι βάνες ελέγχου των δικτύων να είναι παραβιασμένες   με αποτέλεσμα να μην υπάρχει ομαλή διανομή του νερού.

 

4.Ο κεντρικός αγωγός που τροφοδοτεί την περιοχή των ΓΟΥΣΑΔΩΝ βρέθηκε κομμένος και διπλωμένος ώστε να μη γίνεται αντιληπτή η διαρροή .

 

5. Στην περιοχή των ΚΑΒΒΑΔΑΔΩΝ βάνες  που έχουν ρυθμιστεί από τα συνεργεία της υπηρεσίας ώστε να γίνεται ομαλή διανομή νερού σε όλες τις συνοικίες ,έχουν επίσης παραβιαστεί.

 

Οι εργαζόμενοι της υπηρεσίας  ύδρευσης στο Βορρά ξεπερνούν εαυτόν όλη μέρα για την αποκατάσταση των  δολιοφθορών  και την ομαλοποίηση της υδροδότησης.

 

Ο Δήμος Βόρειας Κέρκυρας καταδικάζει κάθε ενέργεια δολιοφθοράς, που δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην καθημερινότητα των  δημοτών και επισκεπτών.

 

Διαβεβαιώνει  δε πως  θα γίνουν οι απαιτούμενες ενέργειες για την προστασία του Δήμου  Βόρειας Κέρκυρας θεσμικά και περιουσιακά αλλά και αναφορικά με την προστασία των δικαιωμάτων των δημοτών που εξυπηρετούνται από το  δίκτυο ύδρευσης. Η αυθαίρετη επέμβαση αγνώστων στις εγκαταστάσεις της ΔΙΑΔΕΥΑΔΚ με σκοπό τη δολιοφθορά και τη δημιουργία δυσάρεστης αρρυθμίας στην καθημερινότητα  αποτελεί τη μεγαλύτερη απειλή τόσο για τη Δημόσια Υγεία όσο και για  την απρόσκοπτη υδροδότηση των πολιτών και επισύρει ποινικές κυρώσεις.      

Back to top