ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας μέχρι τεσσάρων (4) μηνών για την ναυαγοσωστική κάλυψη των χαρακτηρισμένων ως πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Βόρειας Κέρκυρας - Δήμος Βόρειας Κέρκυρας

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ , ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Ταχ.Δ/νση: Αχαράβη
Ταχ. Κώδικας: 49081
Πληροφορίες : Π. Πιτικάρης
Τηλέφωνο: 26633 60158
Email :prosopikou@1354.syzefxis.gov.gr

Αχαράβη, 13 Ιουλίου 2023
Αρ. πρωτ.: 6231

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ την ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Της πρόσληψης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δεκατεσσάρων (14) ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας για την ναυαγοσωστική κάλυψη των χαρακτηρισμένων, ως πολυσύχναστων παραλιών, Σιδαρίου, Ρόδας, Αχαράβης, Αγίου Γεωργίου Πάγων, Αγίου Στεφάνου Αυλιωτών, για την εξής κατά αριθμό ατόμων ειδικότητα, με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική περίοδο…

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία της υπηρεσίας μας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Βόρειας Κέρκυρας (διεύθυνση Αχαράβη 49081) και ειδικότερα στο Γραφείο Πρωτοκόλλου από 14/07/2023 έως και 20/07/2023

 

 

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ 1Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ 2Η
Back to top