«Ληστρικός φόρος» το τέλος ταφής – Αφαίμαξη (πάνω από 1,5 εκ. στους Δήμους της Κέρκυρας . Στο Δήμο Βόρειας Κέρκυρας τα έτη ‘22-‘23 ο φόρος στα 837.300,00€. Πρόσθετη επιβάρυνση στο υπέρογκο ποσό μεταφοράς πάνω από 8 εκατομμύρια. - Δήμος Βόρειας Κέρκυρας

Την Τρίτη 23 Ιανουαρίου 2024 η Δημοτική επιτροπή του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας ομόφωνα αποφάσισε την άσκηση αίτησης ακύρωσης και αναστολής, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατά των 108159/15.12.2023 και 108153/15.12.2023 Αποφάσεων του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, εκδοθείσες κατά τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 4819/2021 (Α΄129), οι  οποίες αφορούν στην επιβολή του τέλους ταφής,  από κοινού με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.). Η προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας για τη μη νόμιμη και αντισυνταγματική επιβολή του θα γίνει από την ΚΕΔΕ για λογαριασμό των δήμων ενώ οι Δήμοι καλούνται στα δημοτικά  συμβούλια  να λάβουν αποφάσεις προς ενίσχυση της προσφυγής.

Με προφανές το ιδιαίτερο έννομο συμφέρον του Δήμου μας να συμμετάσχει στην δικαστική διεκδίκηση για την ακύρωση των άνω αποφάσεων, εκ των οποίων πλήττεται και προκαλείται ζημία στον προϋπολογισμό μας  η οποία ξεπερνά τα 837.300,00€, (που παρακρατείται από τους ΚΑΠ, σύμφωνα με την απόφαση κατανομή), το θέμα τέθηκε για λήψη απόφασης και στην ημερήσια διάταξη της επικείμενης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βόρειας Κέρκυρας την Τετάρτη 31 Ιανουαρίου.

Το «χαράτσι», που αφορά στον τομέα διαχείρισης απορριμμάτων, θέτει  σε εφαρμογή η κυβέρνηση από την 1/1/2024, βάζοντας σε πλήρη λειτουργία το νομοθετικό οπλοστάσιο που μεθόδευσαν διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις και είχε ανασταλεί. 

Το τέλος ταφής αποτελεί έναν φόρο που επιβάλλεται στους ΟΤΑ για τους τόνους των απορριμμάτων που οδηγούνται σε ταφή χωρίς να έχει προηγηθεί επεξεργασία τους (π.χ. ανακύκλωση). Θεσπίστηκε από το 2012 με τον νόμο 4042/2012 ως ένα «αντικίνητρο ταφής», προκειμένου οι ΟΤΑ να ενισχύσουν τα ποσοστά ανακύκλωσης. Η επιβολή του έπαιρνε συνεχώς αναβολές. Ακολούθως, στο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων του 2015 το αντικαταστάθηκε με την «περιβαλλοντική εισφορά» (άρθρο 55 του Ν.4609/2019).

Είναι χαρακτηριστικό ότι εκεί το χαράτσι περιγράφεται ως «περιβαλλοντική εισφορά για την ενίσχυση δράσεων κυκλικής οικονομίας» 

Ωστόσο, με νόμο του τέως υπουργού Περιβάλλοντος, Κ. Σκρέκα, προβλέφθηκε η επιβολή του από 1/1/2022, με κλιμακωτή αύξηση (20 ευρώ/τόνο, με ετήσια αύξηση 5 ή 10 ευρώ/τόνο, έως να καταλήξει στα 55 ευρώ/τόνο από 1/1/2027).

Στο πλαίσιο αυτό οι δήμοι καλούνται να καταβάλλουν υπέρογκα ποσά, ενώ, χωρίς δική τους ευθύνη, δεν έχουν εξασφαλιστεί ακόμη οι αναγκαίες υποδομές για την ορθή διαχείριση των απορριμμάτων. Σημειωτέον ότι ακόμα και ο τρόπος καθορισμού του τέλους ανά τόνο είναι εντελώς αυθαίρετος και δεν έχει στηριχθεί σε καμία μελέτη.

Το μέγεθος της νέας «φοροληστείας» στο Δήμο Βόρειας Κέρκυρας εκτιμάται :

Για το 2022: 12.161,16 x 20€/τόνο =243.223,2€ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ: 2022//2023 ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΑΦΗΣ
Για το 2023:13.453,87×20€/τόνο =269.077,4€ ΑΝΕΡΧΕΤΑΙ: 512.300€
Για το 2024:  το τέλος ταφής γίνεται 25€/τόνο.                  325.000€

ΣΥΝΟΛΟ:               837.300€

Για τους Δήμους της Κέρκυρας το τέλος ταφής για το 2023 ξεπερνά  το 1,5 εκ.

Πρόσθετη επιβάρυνση στο υπέρογκο ποσό μεταφοράς πάνω από 8 εκατομμύρια.

Back to top