Με γρήγορους ρυθμούς προχωρά το έργο της δημοτικής οδού «Σχολικό κέντρο ΑΗ ΛΙΑ-Σέι Γούτα-Σιδάρι». - Δήμος Βόρειας Κέρκυρας

Πρόκειται για ένα έργο που επιζητά για πολλά χρόνια η κοινωνία …πέρασαν 20 χρόνια αδράνειας και τα πέτρινα χρόνια αντιπολίτευσης  της «ετερόκλητης συμμαχίας», δήλωσε ο Δήμαρχος Βόρειας Κέρκυρας Γιώργος  Μαχειμάρης.  Ο συγκεκριμένος δρόμος  είναι υψίστης σημασίας τόσο για την σχολική και γονεακή κοινότητα όσο και την ευρύτερη περιοχή. Βελτιώνεται δε σημαντικά, με την πρόοδο του έργου, η προσβασιμότητα και η ασφάλεια .

Ο εκσυγχρονισμός, η ανάπτυξη, η βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών και η ασφάλεια του οδικού δικτύου του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας, είναι υψηλά στις προτεραιότητές μας, γι΄αυτό και επενδύουμε προς αυτή την κατεύθυνση, στηρίζοντας  ισόρροπα όλες τις περιοχές  μας”.

Back to top