ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ παγκόσμια ημέρα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων” ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Τουρισμού , εξωστρέφειας και επιχειρηματικότητας ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΕΙΡΔΑΡΗ - Δήμος Βόρειας Κέρκυρας

Από τις 6 Απριλίου 2017 έχει θεσπιστεί από τον ΟΗΕ  η 27η Ιουνίου ως η “παγκόσμια ημέρα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων” [ micro, small and medium sized enterprises day], με στόχο την ανάδειξη της σπουδαιότητας των ΜμΕ στην βιώσιμη ανάπτυξη σε παγκόσμια κλίμακα. Οι ΜμΕ αντιπροσωπεύουν το 90% των επιχειρήσεων, το 70% της απασχόλησης και το 50% του ΑΕΠ παγκοσμίως.

Ως η ραχοκοκαλιά  των κοινωνιών παντού, συμβάλλουν στις τοπικές εθνικές οικονομίες και στη διατήρηση των μέσων διαβίωσης ιδίως μεταξύ των εργαζομένων, των γυναικών, των νέων και των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.
Οι ΜμΕ έχουν τη δυνατότητα να μετασχηματίσουν τις οικονομίες, να προωθήσουν την δημιουργία θέσεων εργασίας και να προωθήσουν τη δίκαιη οικονομική ανάπτυξη  εάν τους δοθεί επαρκής στήριξη.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.
Το μέλλον της Ελληνικής οικονομίας είναι απόλυτα συνυφασμένο με το μέλλον της Ελληνικής μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας.
Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα  επίσημα στοιχεία οι ΜμΕ  στην Ελλάδα ξεπερνούν τις 731.000 επιχειρήσεις συνεισφέροντας το 83.5% της συνολικής απασχόλησης και το 57% της προστιθέμενης αξίας της οικονομίας.
Ωστόσο ζητούμενο εξακολουθεί να είναι η επιστροφή των επιχειρήσεων σε σταθερά αναπτυξιακή πορεία μετά από μια μακροχρόνια περίοδο αλλεπάλληλων κρίσεων [οικονομική, υγειονομική κλπ].
Τρια είναι τα σημαντικότερα προβλήματα, σύμφωνα με το πρόεδρο της ΕΣΕΕ, που αναχαιτίζουν την αναπτυξιακή ορμή των ΜμΕ .
Οι ανατιμήσεις, οι οικονομικές υποχρεώσεις και η έλλειψη ρευστότητας, εξωθώντας έτσι τις επιχειρήσεις να δώσουν προτεραιότητα  στην επιβίωση και όχι στον μετασχηματισμό τους.
Πιο αναλυτικά οφειλές προς την εφορία, υποχρεώσεις προς τα ασφαλιστικά ταμεία, ενεργά επιχειρηματικά δάνεια, δυσκολία στην αποπληρωμή προμηθευτών, λειτουργικό κόστος, ενεργειακό κόστος, υπερφορολόγηση στην οποία έρχεται να προστεθεί η σημαντική επιβάρυνση του “τεκμαρτού εισοδήματος”, η αύξηση των εμπορευμάτων από τους προμηθευτές, η μείωση της καταναλωτικής δαπάνης ως αποτέλεσμα της ακρίβειας  και η έλλειψη προσωπικού φρενάρουν την όποια  αναπτυξιακή προοπτική.
Για την βιωσιμότητα και την ανάπτυξη των ΜμΕ είναι απαραίτητη μια γενναία δέσμη δημοσιονομικών, ρυθμιστικών καθώς και ελεγκτικών μέτρων, που αφενός θα διαμορφώνουν ένα περιβάλλον υγιούς ανταγωνισμού, αφετέρου θα ενισχύουν τη διπλή μεγάλη πρόκληση που έχουν μπροστά τους.
Τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την πράσινη μετάβαση.
ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ.
Η τοπική αυτοδιοίκηση σήμερα ζει πρωτόγνωρες καταστάσεις. Δυστυχώς καλούμαστε να δράσουμε σε ένα καθεστώς σκληρής και τυφλής γραφειοκρατίας που σκοτώνει ακόμη και τα τελευταία κύτταρα δημιουργικότητας και αποτελεσματικότητας των Δήμων.
Μέσα σε αυτό το σκηνικό,οι Δήμοι καλούνται, ως ο κοντινότερος φορέας εξουσίας, να προωθήσει δράσεις ανάπτυξης, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, δράσεις που η κοινωνία περιμένει και έχει ανάγκη.
Και εδώ δημιουργείται το εξής οξύμωρο.Πως θα μπορέσουν οι Δήμοι  να δράσουν και να ενισχύσουν την ανάπτυξη ,όταν το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο μας θεωρεί ……..υπανάπτυκτους.
Πως θα προωθήσουμε την επιχειρηματικότητα όταν εκατοντάδες αποφάσεις  των Δημοτικών μας συμβουλίων  έχουν μπλέξει στα γρανάζια της γραφειοκρατίας, όταν δηλαδή  εμείς οι ίδιοι δεν μπορούμε εκ του αποτελέσματος  να δείξουμε αντανακλαστικά τέτοια που ζητάει η αγορά ακόμα και για απλά ζητήματα.
Και όμως η πρωτοβάθμια τοπική αυτοδιοίκηση μπορεί να δικαιώσει το ρόλο της ως ” του πιο κοντινού στον πολίτη αποτελεσματικού επιπέδου εξουσίας” αρκεί να τεθούν εκ νέου δύο βασικές προυποθέσεις.
1. Η συμμετοχή των Δήμων  στον αναπτυξιακό σχεδιασμό της χώρας με σεβασμό στις τοπικές ιδιαιτερότητες , το φυσικό περιβάλλον και τα χαρακτηριστικά των περιοχών μας.
2. Οι καθαρές λύσεις σε επίπεδο αρμοδιοτήτων Α και Β βαθμού οι οποίες φυσικά θα συνοδεύονται από τους ανάλογους πόρους και το ανάλογο προσωπικό.
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ.
Σε ένα μικρό Δήμο σαν το δικό μας η επιχειρηματικότητα μικρής κλίμακας αποτελεί  τον πυλώνα της οικονομικής ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής, στηρίζει την τοπική απασχόληση, αξιοποιεί τα τοπικά προιόντα, είναι  παράγοντας δημογραφικής ανανέωσης και βελτιώνει την ποιότητα ζωής των δημοτών μας.
Στην χωρική μας αρμοδιότητα δραστηριοποιούνται 3.600 επιχειρήσεις ,στον τουρισμό, στο εμπόριο, στην μεταποίηση και στο τομέα των υπηρεσιών.
Χρέος μας είναι με τις μικρές μας δυνάμεις  και στο βαθμό που μας αναλογεί να στηρίξουμε αυτές τις επιχειρήσεις με συγκεκριμένες δράσεις σε βάθος πενταετίας  ως εξης.
1. Δημιουργία  γραφείου υποστήριξης επιχειρηματιών με έμφαση
 τη νεανικη και τη γυναικεία επιχειρηματικότητα, όπως επίσης τις νεοφυείς επιχειρήσεις [ start up ] που θα αξιοποιούν το τοπικό παραγωγικό δυναμικό.
2. Συνέργειες καινοτομικού χαρακτήρα ανάμεσα σε διαφορετικούς κλάδους της τοπικής οικονομίας ώστε να προωθηθεί η βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και η τοπική αγροτική παραγωγή.
3. Δράσεις και πολιτικές [σε επίπεδο επιχείρησης και ευρύτερα ] οι οποίες αναδεικνύουν τη σημασία του τοπικού πολιτισμού,του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος για την ενίσχυση της περιοχής ως ελκυστικού , εναλλακτικού τουριστικού προορισμού.
4. Ειδικές δράσεις , προγράμματα και συμμετοχή σε εκθέσεις για την ανάδειξη ,προώθηση και προβολή των τοπικών προιόντων και υπηρεσιών.
5. Αξιοποίηση εργαλείων χρηματοδότησης [ ευρωπαικά προγράμματα, νέο ΕΣΠΑ, κρατικές χρηματοδοτήσεις , συνεργασία με Ελληνική αναπτυξιακή τράπεζα κλπ]  για στήριξη υφιστάμενων και ίδρυση νέων επιχειρήσεων.
6. Προγραμματισμός κατά τη χειμερινή περίοδο σε συνεργασία με πιστοποιημένα κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης ενημερωτικών ημερίδων και σεμιναρίων επιμόρφωσης εργοδοτών και εργαζομένων.
Τέλος συνεργασία με την ΕΕΤΑΑ [Ελληνική εταιρεία τοπικής ανάπτυξης και αυτοδιοίκησης] η οποία είναι ο πλέον κατάλληλος και εγγύς φορέας προς τους δήμους προκειμένου να σχεδιάσει έργα ανάπτυξης για το τόπο μας.
Το επιχειρηματικό περιβάλλον είναι δύσκολο και βαίνει συνεχώς δυσκολότερο. Αξίζει λοιπόν να στηρίξουμε αυτή τη προσπάθεια επενδύοντας στις δημιουργικές δυνάμεις που αυτός ο τόπος δεν έπαψε ποτέ να διαθέτει.
Back to top