Οι δράσεις τις κυκλικής οικονομίας του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας δημιουργούν 4 νέες παιδικές χαρές. στην ΔΕ Εσπερίων. - Δήμος Βόρειας Κέρκυρας

Στην προμήθεια και τοποθέτηση νέων οργάνων – παιχνιδιών, καθώς και δαπέδων ασφαλείας σε 4 παιδικές χαρές, προϋπολογισμού 29,995, 60 ευρώ, προχώρησε ο Δήμος Βόρειας Κέρκυρας.

Πρόκειται για τις εγκαταστάσεις που βρίσκονται στις Κοινότητες Σιδαρίου, Αυλιωτών, Αγραφών και Αρίλλα της ΔΕ Εσπερίων, και στοχεύουν στη βελτίωση και αναβάθμισή τους, έτσι ώστε να πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να πιστοποιηθούν σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Υπουργείου Εσωτερικών.

Ενώ με τις παρεμβάσεις αυτές εξασφαλίζεται η ασφάλεια κι η υγιεινή των παιδιών.

Μέρος του κόστους προμήθειας και τοποθέτησης προέρχεται από την εξοικονόμηση του κόστους διαχείρισης των αστικών αποβλήτων, που εξασφαλίζεται μέσω των 200 γωνιών ανακύκλωσης που λειτουργούν στον Δήμο Βόρειας Κέρκυρας αλλά και των δράσεων κυκλικής οικονομίας στο σύνολό τους.

Αυτή είναι η πρώτη δράση ανταποδοτικότητας προς τους δημότες μας που προέρχεται από τις δράσεις της κυκλικής οικονομίας στον Δήμο μας.

Δεν είναι τυχαίο το γεγονός η προτεραιότητα που δόθηκε στις παιδικές χαρές καθώς αποτελούν μέρους του συνόλου των υποδομών που αφορούν στο παιδί και την οικογένεια.

Πολύ σύντομα μάλιστα, η ανταποδοτικότητα μέσω της κυκλικής οικονομίας και της μείωσης των αποβλήτων μας, θα πάρει πολλές και ποικίλες μορφές.

Τέλος εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας σε όλους τους δημότες, εθελοντές, επιχειρηματίες, φορείς και τοπικά συμβούλια για την συμμετοχή τους στις δράσεις της κυκλικής οικονομίας και την συμβολή τους στην μείωση των αποβλήτων μας και στο κόστος διαχείρισής τους.

Back to top