Οριστικός (κατόπιν ενστάσεων) πίνακας επιτυχόντων Σχολικών Καθαριστών/στριών πλήρους και μερικής απασχόλησης για τις Σχολικές Μονάδες του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας - Δήμος Βόρειας Κέρκυρας

Back to top