Ούτε μια, ούτε δύο, ούτε τρείς… ΔΕΚΑΤΡΕΙΣ ερευνητικές γεωτρήσεις στο Δήμο Βόρειας Κέρκυρας , μετά από 13 και πλέον χρόνια. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία μέτρα…10.440 μέτρα εσωτερικών δικτύων ύδρευσης στο Δήμο Βόρειας Κέρκυρας αντικαθιστώνται. - Δήμος Βόρειας Κέρκυρας

Για να ενισχύσει το έργο της ύδρευσης στην επικράτεια του ,ο Δήμος Βόρειας Κέρκυρας από το πλαφόν του προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ που δικαιούται ,προσέφερε στη Διαδημοτική Επιχείρηση ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμων Κέρκυρας το ποσό του 1.000.000,00€ για να γίνουν 13 δοκιμαστικές γεωτρήσεις σε επιλεγμένα σημεία μετά από υδρογεωλογικές χαρτογραφήσεις και ηλεκτρικές γεωφυσικές διασκοπήσεις στις εξής ζώνες : επτά( 7) δοκιμαστικές  γεωτρήσεις στην περιοχή της Βορειοδυτικής  Κέρκυρας  (Περιοχή ζώνης Αγίων Δούλων – Ξανθάτων – Αγραφών – Βολονάδων – Μεσσαριάς), έξι (6) γεωτρήσεις στην περιοχή της Βορειοανατολικής Κέρκυρας (Περιοχή Κρινιάς – Λούτσες – Ρελιάτικα – Κουκλάς). 

Αναλυτικότερα:

 • Κοψοχειλάδες (ΑΕΒΕΚ)
 • Γουσάδες
 • Μέγα Υδρί-Μαγουλάδες
 • Μαγουλάδες
 • Άγιοι Δούλοι
 • Καββαδάδες
 • Μεσάμπελα Κοψοχειλάδες
 • Κρινιάς
 • Μαγάρικα
 • Μαγάρικα
 • Περούλι
 • Βαθύ
 • Βασιλικά

Το  συμβασιοποιημένο έργο που ανωτέρω περιγράφεται από το πρόγραμμα «Α.ΤΡΙΤΣΗΣ» αφορά στις  «Ερευνητικές γεωτρήσεις σε εκτέλεση της υδρογεωλογικής μελέτης Βόρειας Κέρκυρας» (αρχικός προϋπολογισμός 484.484,89 € καθαρή αξία ενώ με την έκπτωση το τελικό ποσό της σύμβασης ανήλθε σε 324.604,87 €).

Επίσης από το  ίδιο πρόγραμμα με το  συμβασιοποιημένο έργο «Αντικατάσταση Εσωτερικών Δικτύων Ύδρευσης Βόρειας Κέρκυρας» αντικαθιστώνται 10.440 μέτρα εσωτερικών δικτύων  ύδρευσης στο Δήμο Βόρειας Κέρκυρας (αρχικός προϋπολογισμός 580.053,00€ καθαρή αξία ενώ με την έκπτωση το τελικό ποσό της σύμβασης ανήλθε σε 435.040,27€)  .

Τα παραπάνω αποτελούν ένα μέρος  της ολοκληρωμένης στρατηγικής του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας  στο θέμα της ύδρευσης .  Οι δράσεις συνεχίζονται .

 

 

Back to top