ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023 ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ, ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΝΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΛΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - Δήμος Βόρειας Κέρκυρας

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια καυσίμων για τα οχήματα, τα μηχανήματα έργου του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας, καθώς και πετρελαίου θέρμανσης για τα Δημοτικά κτίρια.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Back to top