ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την «Προμήθεια υλικών παιδικού σταθμού Σινιών» - Δήμος Βόρειας Κέρκυρας

Προμήθεια υλικών και τοποθέτηση των μονάδων προκατασκευής που θα χρησιμοποιηθούν ως αίθουσα απασχόλησης, αίθουσα ύπνου και χώροι Υγιεινής, συνόλου 80 m2. Τύπος Α: Μονάδα αίθουσας απασχόλησης, Τύπος Β: Μονάδα Χώρου ύπνου, Τύπος Γ: Μονάδα χώρων υγιεινής (W.C.) Εξωτερικές διαστάσεις : 800cm * 1000cm * 300cm (± 5 % ) Προκατασκευασμένος οικίσκος τύπου ISOBOX , με συνολικό εμβαδόν ~80 τ.μ. με συνολικές εξωτερικές διαστάσεις 8,00Χ10,00 m και με καθαρό εσωτερικό ύψος κατά ελάχιστο 2,80 μέτρα (με επιτρεπόμενες κατασκευαστικές αποκλίσεις για όλες τις διαστάσεις ± 5% ).

ΑΔΑΜ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΔΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΙΝΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΙΝΙΩΝ ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ
Back to top