ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την «Προμήθεια υλικών για την ανακαίνιση των ΚΕΠ» - Δήμος Βόρειας Κέρκυρας

Προμήθεια υλικών για την αναβάθμιση των υποδομών των ΚΕΠ του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας στο πλαίσιο του Έργου «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ», όπου αφορά την ανακαίνιση των κτιριακών υποδομών των ΚΕΠ μέσω αντίστοιχων εργασιών (ανακαινίσεις γραφείων, φωτιστικών σωμάτων, εγκατάσταση επιγραφών κ.α). Οι ανακαινίσεις των ΚΕΠ αφορούν και τα τέσσερα σημεία ΚΕΠ που εδρεύουν στο Δήμο Βόρειας Κέρκυρας (Θιναλίου, Αγρού, Σιδάρι και Κασσιόπης).

ΑΔΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΕΥΞΗΣ ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΕΠ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΕΠ ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ
Back to top