Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών, διαφόρων ειδικοτήτων, διάρκειας οκτώ (8) μηνών στο Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας μετά τη κήρυξη του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας - Δήμος Βόρειας Κέρκυρας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ,
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ,
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ταχ.Δ/νση: Αχαραβη
Ταχ. Κώδικας: 49081
Πληρ.: Π. Πιτικάρης
Τηλ.: 26633 60158
E-mail.: prosopikou@1354.syzefxis.gov.gr

Αχαράβη, 7 Ιουλίου 2023
Αριθ. Πρωτ.: 6020

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

Την πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών, συνολικά δέκα πέντε (15) ατόμων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης, διαφόρων ειδικοτήτων, χρονικής διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης και έως οκτώ (8) μήνες, που θα απασχοληθούν στο Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας μετά τη κήρυξη του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΙΤΗΣΗ
Back to top