ΟΜΟΦΩΝΟ ΟΧΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ στο σχέδιο νόμου που αφορά στη φορολόγηση των ατομικών επιχειρήσεων. - Δήμος Βόρειας Κέρκυρας

Το ΔΗΜΟΤΙΚΌ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ στην με αριθμό 25/1-12-2023  συνεδρίαση  του και στο θέμα «Συζήτηση για το σχέδιο νόμου που αφορά τη φορολόγηση των ατομικών επιχειρήσεων» ομόφωνα :

1.Εκφράζει την έντονη αντίδρασή του στα φορολογικά μέτρα που εξαγγέλθηκαν .

2.Συντάσσεται με τα ψηφίσματα των φορέων (οικονομικό επιμελητήριο της Ελλάδος – 16ο Περιφερειακό Τμήμα Ιονίων Νήσων, δικηγορικό σύλλογο κ.λ.π.

3.Να ισχύσουν: α) μείωση φόρου συντελεστών, β) κατάργηση τέλους επιτηδεύματος, γ) κατάργηση προκαταβολής φόρου, δ) μείωση του ποσού στην εφάπαξ καταβολή κατά 15%/ αφορολόγητο μέχρι 12.000,00€.

4.Άμεσα να  αποσυρθεί  το σχέδιο νόμου και να ξεκινήσει διάλογος  με κοινωνικούς φορείς για το σχεδιασμό ενός νέου πλαισίου , προκειμένου να σχεδιαστούν εναλλακτικές  και πραγματικά δίκαιες ρυθμίσεις με θετικό κοινωνικό και δημοσιονομικό αποτύπωμα.

Back to top