Συστάθηκε το «Κέντρο Κοινότητας» του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας. Συντονιστικό όργανο όλων των δράσεων κοινωνικού χαρακτήρα. - Δήμος Βόρειας Κέρκυρας

Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βόρειας Κέρκυρας, με επιχορήγηση 112.320,00 ευρώ από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο  και  έδρα το Δημαρχιακό κατάστημα Κουλούρας ΔΕ Κασσωπαίων (παλιό Δημαρχείο) είναι πραγματικότητα.

Σκοπός του είναι ο συντονισμός όλων των δράσεων Κοινωνικού χαρακτήρα και δη η υποστήριξη του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ βαθμού σε συνεργασία με την οικεία Κοινωνική Υπηρεσία στην εφαρμογή πολιτικών κοινωνικής προστασίας και στην ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών σε όλα τα Κοινωνικά Προγράμματα και Υπηρεσίες Κοινωνικής αλληλεγγύης που υλοποιούνται στην περιοχή λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητος.

Ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες του πληθυσμού  του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας, θα παρέχει υπηρεσίες που θα διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελούμενων με παροχή γενικής συμβουλευτικής υποστήριξης, ανάπτυξη δράσεων δημιουργικής απασχόλησης, προγράμματα για συνδρομή στην δημιουργία ευκαιριών για νέους, διοργάνωση εκδηλώσεων με επιμορφωτικό, επικοινωνιακό και κοινωνικό περιεχόμενο, παροχή ενημερωτικής συνδρομής για θέματα νομικού χαρακτήρα, ανάπτυξη δικτύου εθελοντισμού και μεικτές δράσεις για την κοινωνικοποίηση και την Κοινωνική ένταξη για μαθητές ΑΜΕΑ, παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες κλπ.

 

Back to top