Το Τέρας και οι Δράκοι της γραφειοκρατίας …. - Δήμος Βόρειας Κέρκυρας

Σε μια χαρτογράφηση μιας  διαδρομής έργου και στην «περιβαλλοντική αποτύπωση της χαρτούρας»,  παραθέτουμε την ΟΔΥΣΣΕΙΑ …ΤΟΥ ΤΟΙΧΙΟΥ ΤΩΝ ΝΥΜΦΩΝ.., ένα έργο 45.000,00€ που επιχορηγήθηκε, μετά από συλλογικό αγώνα του ιερέα του χωριού με το εκκλησιαστικό συμβούλιο , του προέδρου  με το τοπικό συμβούλιο, της δημοτικής αρχής Βόρειας Κέρκυρας και που χρειάστηκαν 2 χρόνια για εγκατασταθεί εργολάβος .

Και όχι μόνο… Θυμίζουμε…

 • 4 χρόνια για να εγκατασταθεί εργολάβος στο γήπεδο Θιναλιακού
 • 3 χρόνια για να εγκατασταθεί εργολάβος  στα έργα οδοποιίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
 • 2 χρόνια -και θα χρειαστεί άλλο ένα- για την προμήθεια μηχανημάτων ανακύκλωσης
 • 15 χρόνια για το έργο της παράκαμψης Σκριπερού

 Αβίαστα απορρέει η ρήση… «…Αν δεν ξεριζώσουμε τον κρατισμό, αυτός έχει τη δύναμη να μας καταπιεί. Ξερίζωμα κρατισμού και μείωση γραφειοκρατίας, σημαίνει αποτελεσματικό δημόσιο».

 Στη συνέχεια , αξίζει να μελετηθεί η διαδρομή του έργου που αφορά στο  τοιχίο ΝΥΜΦΩΝ… από το 2019.

Ειδικότερα:

 1. ΘΕΜΑ: Αίτημα χρηματοδότησης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΝΥΜΦΩΝ»

Ημερομηνία: 6-11-2019

Αριθμός Πρωτοκ.: 1228

Προς: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ, Διεύθυνση Οδικών Υποδομών, υπόψη κ. Τασιόπουλου, Λ. Αλεξάνδρας 17-19, Αθήνα

 1. Εισερχόμενο από ΠΙΝ

ΘΕΜΑ: Απαλλαγή από τη διαδικασία Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του έργου «Κατασκευή Τοιχίων αντιστήριξης στην Τ.Κ. Νυμφών»

Ημερομηνία: 11-5-2020, Αριθμός Πρωτοκ. 28109/11567

 1. ΘΕΜΑ: Απαλλαγή από υποχρέωση σε περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου «Κατασκευή Τοιχίων αντιστήριξης στην Τ.Κ. Νυμφών»

Ημερομηνία: 22-04-2020

Αριθμός Πρωτοκ.: 2041

Προς: Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού

 1. Εισερχόμενο από Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας

ΘΕΜΑ: Καταρχήν έγκριση – γνωμοδότηση για το έργο «Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης στην Τ.Κ. Νυμφών» του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας.

Αριθμ. Πρωτ.: ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΚΕΡ/174324/119012/1941

 1. ΘΕΜΑ: Γνωμοδότηση για το έργο με τίτλο «Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης στην Τ.Κ. Νυμφών του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας

Ημερομηνία: 10-4-2020, Αριθμός Πρωτ.: 1934

Προς: Εφορία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας

 1. Εισερχόμενο από ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  (Δ.Ο.Υ.) ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (Γ)

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: «Έγκριση δέσμευσης ποσού σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ (45.000,00) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σε βάρος του προϋπολογισμού του ενάριθμου έργου 2014 ΣΕ57100004 της ΣΑΕ 571 του Π.Δ.Ε., διάθεσης ισόποσης πίστωσης και μεταβίβασης της στο Δήμο Βόρειας Κέρκυρας της Περιφερειακής  Ενότητας Κέρκυρας για την υλοποίηση του έργου «Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης στην Τ.Κ. Νυμφών».

Ημερομηνία: 23-12-2020, Αρ. Πρωτ.: ΔΟΥ/5939

 1. Εκτελεστική Επιτροπή, Αριθμός Απόφασης: 2-2/2020

ΘΕΜΑ: 1η Τροποποίηση τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων έτους 2020 του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας

Ημερομηνία: 10-03-2020, Αρ. Πρωτ.: 1517

 1. Δημοτικό Συμβούλιο, Αριθμός  Απόφασης: 5-23/20.03.2020

ΘΕΜΑ: 1η Τροποποίηση τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων έτους 2020 του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας

 1. Δημοτικό Συμβούλιο, Αριθμός  Απόφασης: 5-26/20.03.2020

ΘΕΜΑ: Αποδοχή χρηματοδότησης για την υλοποίηση του έργου «Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης στην Τ.Κ. Νυμφών».

 1. ΘΕΜΑ: Περί κοινόχρηστης οδού στη θέση ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ της Κοινότητας ΝΥΜΦΩΝ, στη Δημοτική Ενότητα ΘΙΝΑΛΙΟΥ του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας.

Ημερομηνία:16-11-2020, Αριθμός Πρωτ.: 7176

Προς: Κοινότητα Νυμφών

 1. Εισερχόμενο από Κοινότητα Νυμφών

ΘΕΜΑ: Απάντηση στο έγγραφο αριθμ. Πρωτ. 7176/16-11-2020

 1. ΘΕΜΑ: Αίτηση για την έκδοση πράξης χαρακτηρισμού έκτασης στη θέση ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ της Κοινότητας ΝΥΜΦΩΝ, στη Δημοτική Ενότητα ΘΙΝΑΛΙΟΥ του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας

Ημερομηνία: 12-1-2021, Αριθμ. Πρωτ.: 146

Προς: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛ/ΣΟΥ, ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

 1. Εισήγηση προς Δημοτικό Συμβούλιο

Ημερομηνία: 2-4-2021, Αριθμ. Πρωτ.: ΟΙΚ.1889

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί αιτήσεως έκδοσης οικοδομικής άδειας για το έργο «Κατασκευή τοιχίων  αντιστήριξης στην Τ.Κ. Νυμφών του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας».

 1. ΘΕΜΑ: Κατασκευή Τοιχίων Αντιστήριξης στην Τ.Κ. ΝΥΜΦΩΝ

Ημερομηνία: 24-06-2021, Αριθμ. Πρωτ.: Οικ. 3989

Προς: Διεύθυνση Διοικητικών Οικονομικών  & Ανάπτυξης Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών

 1. ΘΕΜΑ: Κατασκευή Τοιχίων Αντιστήριξης στην Τ.Κ. ΝΥΜΦΩΝ

Ημερομηνία: 12-7-2021, Αριθμ. Πρωτ.: ΟΙΚ 4451

Προς: Υπηρεσία Δόμησης Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

 1. Δημοτικό Συμβούλιο, Αριθμός Απόφασης: 26-144/ 22.12.2020

ΘΕΜΑ: Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων 2021 Δήμου Βόρειας Κέρκυρας

 1. Δημοτικό Συμβούλιο, Αριθμός Απόφασης: 10-48/ 5.07.2021

ΘΕΜΑ: Ορισμός υπολόγου και υπεύθυνου διαχειριστή για την τήρηση ειδικών λογαριασμών για την πληρωμή των δαπανών χρηματοδοτήσεων από το Π.Δ.Ε.. Ορισμός εκκαθαριστή δαπανών και υπεύθυνου διαχείρισης ηλεκτρονικού τιμολογίου των πράξεων ένταξης στο Π.Δ.Ε.

 1. ΘΕΜΑ: Διαδικασία ανάθεσης του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΝΥΜΦΩΝ» του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας, προϋπολογισμού 45.000,00 ευρώ

Ημερομηνία: 6-09-2021, αριθμ. Πρωτ.: Οικ 5797

 1. ΒΕΒΑΙΩΣΗ Π.Ο.Υ.

Ημερομηνία: 7-09-2021, Αριθμ. Πρωτ.: 5821

 1. ΘΕΜΑ: Έγκριση της μελέτης, των τευχών και της διαδικασίας ανάθεσης και συγκρότησης της επιτροπής αξιολόγησης του έργου με τίτλο: «Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης στην Τ.Κ. Νυμφών» του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας, προϋπολογισμού 44.988,74 ευρώ ( με Φ.Π.Α. 24%).

Ημερομηνία: 10-09-2021, Αριθμ. Πρωτ.: 5972

Προς: Οικονομική Επιτροπή Δήμου Βόρειας Κέρκυρας

 1. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης

Ημερομηνία: 10-9-2021, Αριθμ. Πρωτ.: 5976

 1. ΘΕΜΑ: ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης στην Τ.Κ. Νυμφών» του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας, προϋπολογισμού 44.988,74 ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%).

Ημερομηνία: 10-09-2021, Αριθμ. Πρωτ.: 5971

Προς: Δ/νση Διοικητικών, Οικονομικών & Ανάπτυξης

 1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Αριθμός Απόφασης: 30-262/ 21.09.2021

ΘΕΜΑ: Έγκριση της μελέτης, των τευχών και της διαδικασίας ανάθεσης και συγκρότησης της επιτροπής αξιολόγησης του έργου με τίτλο: «Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης στην Τ.Κ. Νυμφών» του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας, προϋπολογισμού 44.988,74 ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%)

 1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ημερομηνία: 1-10-2021, Αριθμ. Πρωτ.:

Προς: 1. ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ο.Ε., Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 4

 1. Α. ΑΝΘΗΣ – Β. ΔΡΑΓΑΝΙΓΟΣ Ι. ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΟΕ – ΚΟΡΥΦΩ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.
 2. ΞΕΝΟΤΕΚ Α.Ε.

 

 1. ΘΕΜΑ: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Της ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΝΥΜΦΩΝ», με ημερομηνία λήξης παραλαβής των προσφορών στις 11-10-2021.

Ημερομηνία: 19-10-2021, Αριθμ. Πρωτ.: 6844

Προς: Οικονομική Επιτροπή, Δήμου Βόρειας Κέρκυρας

 1. Οικονομική Επιτροπή, Αριθμός Απόφασης: 33-322/ 25.10.2021

ΘΕΜΑ: Έγκριση του πρακτικού για την αξιολόγηση των προσφορών της ηλεκτρονικής διαδικασίας για την ανάθεση του έργου: «Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης στην Τ.Κ. Νυμφών», με ημερομηνία λήξης παραλαβής των προσφορών στις 11/10/2021.

 1. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ – Απευθείας Ανάθεση

ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση για το έργο με τίτλο: «Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης στην Τ.Κ. Νυμφών».

Ημερομηνία: 3-11-2021, Αριθμ. Πρωτ.: Οικ 7172

 1. ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υπογραφής σύμβασης για το έργο: «Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης στην Τ.Κ. Νυμφών» Δήμου Βόρειας Κέρκυρας

Ημερομηνία: 11-11-2021, Αριθμ. Πρωτ.: 7387

Προς: Α. ΑΝΘΗΣ – Β. ΔΡΑΓΑΝΙΓΟΣ Ι. ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΟΕ – ΚΟΡΥΦΩ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.

 1. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.

Ημερομηνία: 23-11-2021, Α/Α: V/118288

 • Υπογραφή σύμβασης (7-12-2021/8072)./Εγκατάσταση εργολάβου

Σημειωτέον ότι ο πρώην Δήμαρχος Μελισσίων και  νυν Γενικός Γραμματέας  Συντονισμού  Διαχείρισης Αποβλήτων  κ. Μανώλης Γραφάκος το 2017 έγραφε…

 «Το τέρας της γραφειοκρατίας, όχι μόνο καλά κρατεί, αλλά επεκτείνεται. Η δημόσια διοίκηση αδυνατεί να μειώσει τις κάθε λογής διαδικασίες που απαιτούνται προκειμένου να φέρει εις πέρας ακόμα και τις πιο απλές και επείγουσες ενέργειες….

Αυτά τα θέματα πρέπει να αντιμετωπίσει με σοβαρότητα και τόλμη η ελληνική πολιτεία, έχοντας μάλιστα σύμμαχο την τεχνολογία, σύμμαχο όχι μόνο στην ταχύτητα και τη μείωση των διαδικασιών, αλλά και στη διαφάνεια.

Αν δεν πατάξουμε σοβαρά και οριστικά τον κρατισμό και τη γραφειοκρατία, ούτε επενδύσεις θα φέρουμε στη χώρα, ούτε ανάπτυξη θα έρθει, ούτε νέες θέσεις εργασίας θα δημιουργηθούν.

Αν δεν ξεριζώσουμε τον κρατισμό, αυτός έχει τη δύναμη να μας καταπιεί. Ξερίζωμα κρατισμού και μείωση γραφειοκρατίας, σημαίνει αποτελεσματικό δημόσιο με λιγότερο κόστος λειτουργίας, άρα λιγότερους φόρους για όλους μας».

 Στην ανάδειξη του προβλήματος της γραφειοκρατίας λοιπόν,  καταγράφουμε πως  οι διαστάσεις που έχει πάρει είναι πλέον μη ανεκτές. Το τέρας της γραφειοκρατίας λειτουργεί  σαν Λερναία ‘Υδρα  κι εκεί που κόβεις ένα κεφάλι ξεπετάγονται δύο. Και βέβαια η παλαιά γραφειοκρατία που γνωρίσαμε πριν από εικοσαετίες δεν έχει να κάνει τίποτα με την σημερινή.

 Η  σημερινή γραφειοκρατία είναι μετεξέλιξη της παλιάς, αποτελεσματική υπέρ του δέοντος και επικίνδυνη. Και βέβαια το μόνο κοινό που έχει με την παλαιού τύπου γραφειοκρατία είναι οτι δεν επιτρέπει την ανάπτυξη της χώρας, ενώ  βασική διαφορά με την παλαιού τύπου είναι οτι δεν καταπολεμάται εύκολα.

 Παλαιότερα σε πολλές περιπτώσεις παρενέβαινε ένας αρμόδιος Υπουργός και το πρόβλημα μπορούσε να λυθεί άμεσα. Κάποτε κόντεψε να πεθάνει ένα άρρωστο παιδί, γιατί μια τράπεζα στην οποία είχαν συγκεντρωθεί χρήματα για μεταφορά του σε νοσοκομείο του εξωτερικού δεν ήθελε να πληρώσει τα χρήματα που είχαν συγκεντρωθεί από εισφορές για αυτό το σκοπό και απαιτούσε κάθε έγγραφο  νομιμοποίησης που μπορούσε να σκεφθεί. Μην αναφερθούμε στη χορήγηση συντάξεων συμπολιτών μας που περιμένουν τόσα χρόνια, ή στις ουρές στο ΙΚΑ και τόσα άλλα …

 Το «αδηφάγο τέρας της γραφειοκρατίας» βολτάρει αμέριμνα στα στέκια του δημόσιου τομέα και κανείς δεν βρέθηκε ή δεν θέλησε να του «κόψει τον αέρα» και να του περιορίσει τις διαδρομές. Χρόνια τώρα όλοι αναφέρονται στο τεράστιο αυτό πρόβλημα και στην ανάγκη εξυγίανσης του χώρου μέσω του εκσυγχρονισμού και της αξιοποίησης της τεχνολογίας. Χρόνια τώρα οι κυβερνήσεις ξεκινούν τα προγράμματα τους με πάταξη της γραφειοκρατίας και φεύγουν με γιγάντωση της.

Παραμένουμε μια χώρα με τεράστιο δημόσιο τομέα και παράλληλα με τεράστια προβλήματα και δυσλειτουργίες που κάνουν τη ζωή δύσκολη όχι μόνο στην καθημερινότητα των πολιτών, αλλά  «ζορίζουν»  και το μέλλον αυτής της χώρας. Οι επενδύσεις δεν έρχονται, σημαντικά έργα στους Δήμους και στους άλλους φορείς δεν προχωρούν, με επιτροπές να ξεφυτρώνουν από παντού, δίνοντας ένα πρόβλημα σε κάθε λύση. 

Στο καθεστώς επιτροπολαγνείας, για κάθε θέμα που προκύπτει, σχηματίζονται δέκα επιτροπές και άλλες τόσες που θα ελέγχουν τις προηγούμενες, «διυλίζοντας τον κώνωπα, την τελεία και το κόμμα …» βάζοντας με αυτό τον τρόπο δεκάδες επιπλέον εμπόδια στην πορεία επίλυσης ενός προβλήματος. «Τα βήματα αυξάνονται αντί να μειώνονται.

 Ο Υπουργός Ψηφιακής διακυβέρνησης ο κ. Κ. Πιερρακάκης είναι ο μόνος που έχει βάλει το τέρας της γραφειοκρατίας στο στόχαστρο και προχωρά σε σημαντικές αλλαγές στη σωστή κατεύθυνση., Αναγνώρισε τις αγκυλώσεις των γραφειοκρατικών διαδικασιών λέγοντας πως… «Η εικόνα αυτή δεν μας τιμά ως κράτος», και  η  ψηφιοποίηση πρέπει να πηγαίνει μαζί με την απλοποίηση των διαδικασιών. Εάν δεν συνδυαστούν, το μόνο που κάνεις είναι να καταλήγεις να ψηφιοποιείς τη γραφειοκρατία. Αυτό πρέπει σταδιακά να το σκοτώσουμε».

 Κι έτσι ενώ οι Δήμοι δίνουν τις μάχες των μαχών για χρηματοδοτήσεις για έργα , και τις παίρνουν …ξεκινούν  την επομένη οι τρικλοποδιές τις οποίες  βάζει  το άριστα εκπαιδευμένο στα κόλπα « τέρας της γραφειοκρατίας του δημόσιου τομέα».

Έτσι,  με τα σαράντα κύματα των διαδικασιών ..μια ωραία πρωία έχει λήξει η προθεσμία και το αίσιο τέλος …. « άργησε μια μέρα»… Απλά και ανερυθρίαστα. «Εγώ ήθελα…. αλλά το σύστημα…»

 Ένα είναι σίγουρο , ότι είμαστε σε µόνιµη και διαρκή  µάχη µε τη γραφειοκρατία , για να γίνουν ουσιαστικά βήματα ώστε να μετατραπεί η Δημόσια Διοίκηση σε δίκαιη, αξιοκρατική, μη παρεμβατική και αποτελεσματική, αξιοποιώντας τους ανθρωπίνους και οικονομικούς πόρους  , με βελτίωση του συστήματος χωρίς «εκπτώσεις» στα κριτήρια της διαφάνειας, προς όφελος του πολίτη και της ανάπτυξης.

Back to top