ΥΠΟΓΡΑΦΗΚΕ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΙ ΞΕΚΙΝΑ Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ για τη βελτίωση προσβασιμότητας σε αγροτικές οδούς του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας. Το «ξεπάγωμα έργων» συνεχίζεται - Δήμος Βόρειας Κέρκυρας

7 Ιουλίου 2021 έπεσαν οι υπογραφές  για τη σύμβαση που αφορά στη  βελτίωση προσβασιμότητας σε αγροτικές οδούς του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας.

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 267.000,01 Ευρώ με Φ.Π.Α

Η πίστωση του έργου προέρχεται από το Πρόγραμμα “Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014 – 2020” με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α και από Εθνική Δαπάνη.

Η διάρκειά του, ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Αξίζει να σημειωθεί πως από την αρχή της θητείας της  η Δημοτική Αρχή Βόρειας Κέρκυρας  καταβάλλει προσπάθειες με τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου, να «ξεπαγώσουν» έργα αλλά και  να  μη χαθεί κανένα.

Back to top