Χορήγηση έκτακτης χρηματοδότησης σε όλες τις κοινότητες του Δήμου βόρειας Κέρκυρας για θεραπεία ζημιών επείγοντος χαρακτήρα. - Δήμος Βόρειας Κέρκυρας

Για την αποκατάσταση και θεραπεία ζημιών επείγοντος  χαρακτήρα που δημιουργήθηκαν με τις πρόσφατες  έντονες βροχοπτώσεις  σε κάθε κοινότητα, χορηγείται έκτακτη χρηματοδότηση σε όλες τις κοινότητες του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας (  για επούλωση λακκουβών , καθάρισμα από φερτά υλικά χαντακιών δεξιά και αριστερά των δρόμων , κ.λ.π.) .

Back to top