Συμμετοχή Δήμου Βόρειας Κέρκυρας στην συνάντηση εργασίας που διοργάνωσε ο Συνήγορος του πολίτη στην Κέρκυρα, με θέμα “Η ευαισθητοποίηση του πολίτη σχετικά με τον τουρισμό και το περιβάλλον’. - Δήμος Βόρειας Κέρκυρας

Την Πέμπτη 28/3/2024  πραγματοποιήθηκε στο Corfu Palace  συνάντηση ενημέρωσης για το έργο της Ανεξάρτητης Αρχής ΣΥΝΉΓΟΡΟΣ Του ΠΟΛΙΤΗ , με στόχο την ευαισθητοποίηση των πολιτών σε ζητήματα που αφορούν τον Τουρισμό και το Περιβάλλον. Επικεφαλής του κλιμακίου -απο πλευράς της Ανεξάρτητης Αρχής-και κεντρική ομιλήτρια  ήταν η  Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη κ.Δάφνη Φιλιππάκη.

Το Δήμο Βόρειας Κέρκυρας  εκπροσώπησε ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού , Εξωστρέφειας και Επιχειρηματικότητας κ. Νίκος Χειρδάρης ο οποίος στην παρέμβαση του μεταξύ άλλων τόνισε τα εξής:

« Η τουριστική βιομηχανία αντλεί τη δύναμη της από «εύθραυστες πηγές» όπως το περιβάλλον, η ιστορία και ο πολιτισμός.

Συχνά όμως χαρακτηρίζεται  σαν νόμισμα με δύο όψεις.

Από τη μία συνεισφέρει στην οικονομική ανάπτυξη μιας περιοχής, από την άλλη είναι παράγοντας περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιβαρύνσεων.

Παραδείγματα από την παγκόσμια πραγματικότητα δείχνουν οτι η άκρατη, ασχεδίαστη και λανθασμένη ανάπτυξη του τουρισμού επιφέρει βραχυπρόθεσμα γρήγορα οικονομικά οφέλη, καταλήγοντας ωστόσο μακροπρόθεσμα σε χαμηλής ποιότητας τουριστική δραστηριότητα.

Επειδή εδώ δεν καλούμαστε να ανακαλύψουμε την πυρίτιδα, όλοι οι διεθνείς οργανισμοί που σχετίζονται με το τουρισμό, το περιβάλλον και το πολιτισμό, προτείνουν ως διέξοδο από τα παραπάνω προβλήματα, κάθε είδους τουριστική δραστηριότητα να σχεδιάζεται, να διευθύνεται και να αναπτύσσεται ούτως  ώστε:

Να είναι περιβαλλοντικά ανεκτή σε βάθος χρόνου.
Να αποφέρει βιώσιμα οικονομικά οφέλη στις περιοχές που αναπτύσσεται .
Να είναι ηθικά και κοινωνικά σύμφωνη με τις τοπικές κοινωνίες.
Να εξασφαλίζει τη διατήρηση του φυσικού και πολιτιστικού κεφαλαίου για τις μελλοντικές γενιές.

Όμως απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχή εφαρμογή και λειτουργία των παραπάνω χαρακτηριστικών είναι:

Η συνεργασία όλων όσων εμπλέκονται στη τουριστική διαδικασία.
Η τοπική συμμετοχή στο σχεδιασμό της τουριστικής ανάπτυξης.
Η εκπαίδευση των επαγγελματιών, των πολιτών αλλά και των τουριστών.
Η υψηλή ποιότητα των προσφερομένων τουριστικών υπηρεσιών και εγκαταστάσεων από ιδιωτικής πλευράς.
Η εξασφάλιση και άψογη λειτουργία των βασικών υποδομών από πλευρά πολιτείας και τοπικής αυτοδιοίκησης.

Πέρα όμως από τις προϋποθέσεις που πρέπει να ακολουθήσει μια κοινωνία για την επιτυχή βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη, δεν θα πρέπει να παραβλέπει ότι ανεξάρτητα από είδος τουριστικού μοντέλου που θα υιοθετηθεί ,η τουριστική βιομηχανία είναι ασταθής και ευάλωτη ιδιαίτερα σε περιόδους φυσικών καταστροφών , οικονομικής ύφεσης, κοινωνικής ανασφάλειας, πολέμων, πανδημιών κ.λ.π

Γι αυτό το λόγο [και αυτό αφορά ιδιαίτερα εμάς] περιοχές με τουριστικό ενδιαφέρον πρέπει να αντιμετωπίσουν με μεγάλο σκεπτικισμό την οικονομική αποκλειστική υπερεξάρτηση τους από τις τουριστικές δραστηριότητες.

Η ισόρροπη ανάπτυξη των τουριστικών και των άλλων οικονομικών δραστηριοτήτων μιας κοινωνίας [γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία, πρωτογενής τομέας, παραδοσιακές τέχνες, τοπικές βιοτεχνίες κ.λ.π], είναι από τους βασικότερους παράγοντες που θεμελιώνουν τη γενικότερη κοινωνική, οικονομική και περιβαλλοντικ

Back to top