Γενικές - Δήμος Βόρειας Κέρκυρας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

Ταχ. Δ/νση : Αλυκές Ποταμού
ΤΚ : 49100 Κέρκυρα
Πληροφορίες: Ειρήνη Ράντου,
Θεοδώρα Σουρτζίνου
Τηλέφωνο: 2661032859
E-mail: pin2@pin.gov.gr
Κέρκυρα, 03/ 03 / 2021
Προς
Δημάρχους Δήμων
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
Αξιότιμοι Κυρία και Κύριοι Δήμαρχοι.

Σε συνέχεια μιας πρώτης διερευνητικής …

Back to top