2024 - Δήμος Βόρειας Κέρκυρας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ
ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Αλεξάνδρας 38Β
Τ.Κ.: 49100
Πληροφορίες: Μ. Αρμενιάκου
Τηλέφωνο: 2661044442
E-mail:ky-kerkyras@gspp.gr
Αρ.Πρωτ.Κτημ.: 48313 ΕΞΕ 2024
Ημ/νία: 25/04/2024
 
ΠΡΟΣ: 1. Δ. Κ.Κέρκυρας και Δ.Ν.
2 …

Back to top