2023 - Δήμος Βόρειας Κέρκυρας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ&ΤΟΠΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ &
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
Δ/νση : Αχαράβη, 49081, Κέρκυρα
Πληροφορίες: Ε. Σαλβάνου
Τηλ: 26633/60153
Email: oikonomiko@1372.syzefxis.gov.gr
Αχαράβη, 02-06-2023
Αρ. Πρωτ.: 4721
 
Τίτλος Διαγωνισμού:
«Δικαίωμα απλής χρήσης αιγιαλού σε τρίτους για εκμετάλλευση έναντι …

Back to top