2021 - Δήμος Βόρειας Κέρκυρας

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΚΥΡΗΣΣΕΙ
Την επιλογή αναδόχου, με ανοικτό Δημόσιο Διεθνή Μειοδοτικό Διαγωνισμό μέσω της διαδικασίας
ηλεκτρονικής ανάθεσης για την «ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 20.000 ΤΟΝΩΝ Α.Σ.Α. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΣΤΟΝ …

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

 
ΕΡΓΟ: Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βόρειας Κέρκυρας
CVP: 45214220-8 Κατασκευαστικές εργασίες
για σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
O Δήμαρχος Βόρειας Κέρκυρας διακηρύσσει «ανοικτή …

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

 
ΕΡΓΟ: Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βόρειας Κέρκυρας
CVP: 45214210-5  Κατασκευαστικές εργασίες
για σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
O Δήμαρχος Βόρειας Κέρκυρας διακηρύσσει «ανοικτή …

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΕΡΓΟ: Αποκατάσταση βατότητας Δημοτικής οδού
«Επίσκεψη-Αγ. Παντελεήμονας-Περίθεια»
Δήμου Βόρειας Κέρκυρας
CVP: 45233142-6  Εργασίες επισκευής οδών 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
O Δήμαρχος Βόρειας Κέρκυρας διακηρύσσει «ανοικτή διαδικασία» επιλογής αναδόχου του άρθρου …

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

O Δήμαρχος του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας σας ενημερώνει για την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας του διαγωνισμού α/α 184788.

Με την απόφαση δημάρχου ορίζεται νέα ημερομηνία …

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ        

 
ΕΡΓΟ: Έργα συντήρησης και αποκατάστασης οδικού
Δ.Ε Κασσωπαίων, Θιναλίου, Αγίου Γεωργίου, Εσπερίων
CVP: 45233141-9  Εργασίες συντήρησης οδών
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
O Δήμαρχος Βόρειας Κέρκυρας διακηρύσσει …

Back to top