Διοικητικού Συμβουλίου - Δήμος Βόρειας Κέρκυρας

Αξιότιμα Μέλη

του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α.Δ.Κ.  

Σας αποστέλλουμε την υπ΄αριθμ. 12686/19-12-2022 Πρόσκληση της Κας Προέδρου με τα θέματα ημερήσιας διάταξης της

Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη που θα πραγματοποιηθεί,

στην Αίθουσα «ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ» (Παλαιόπολη Μον-Ρεπό)
την Παρασκευή 23 7 Δεκεμβρίου …

Back to top