Τοπικό Συμβούλιο - Δήμος Βόρειας Κέρκυρας

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Επίσκεψη 07 Ιουνίου 2021

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
 

ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

  Αρ. Πρωτ. : 5

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΙΝΑΛΙΩΝ
 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ
 

 
 

 

 
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
 

 
 

Προς τους κ.κ. Τοπικούς Συμβούλους
Μαριάννα Μαχειμάρη

 
Κωνσταντίνο Τζώρα

 
Αναστάσιο Τζώρα

 
Θεοδώρα Γιοβάρθη …

Back to top