Δημοπρασίες Μίσθωσης - Εκμίσθωσης - Δήμος Βόρειας Κέρκυρας

Σας αποστέλλουμε συνημμένα την υπ αριθμ. πρωτ. 60290/24.05.24 Διακήρυξη Επαναληπτικής Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας (Α.Δ.Α. : 9Ω7ΙΗ-5ΓΞ) για την παραχώρηση
του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού σε περιοχές του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας και του Δήμου Νότιας …

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ
ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Αλεξάνδρας 38Β
Τ.Κ.: 49100
Πληροφορίες: Μ. Αρμενιάκου
Τηλέφωνο: 2661044442
E-mail:ky-kerkyras@gspp.gr
Αρ.Πρωτ.Κτημ.: 48313 ΕΞΕ 2024
Ημ/νία: 25/04/2024
 
ΠΡΟΣ: 1. Δ. Κ.Κέρκυρας και Δ.Ν.
2 …

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ&ΤΟΠΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ &
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
Δ/νση : Αχαράβη, 49081, Κέρκυρα
Πληροφορίες: Ε. Σαλβάνου
Τηλ: 26633/60153
Email: oikonomiko@1372.syzefxis.gov.gr
Αχαράβη, 02-06-2023
Αρ. Πρωτ.: 4721
 
Τίτλος Διαγωνισμού:
«Δικαίωμα απλής χρήσης αιγιαλού σε τρίτους για εκμετάλλευση έναντι …

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ&ΤΟΠΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ &
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
Δ/νση : Αχαράβη, 49081, Κέρκυρα
Πληροφορίες: Ε. Σαλβάνου
Τηλ: 26633/60153
Email: oikonomiko@1372.syzefxis.gov.gr
Αχαράβη, 25/05/2023
Αρ. πρωτ: 4465
Τίτλος Διαγωνισμού: «Δικαίωμα απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας σε τρίτους για εκμετάλλευση …

ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Δ/νση: Αχαράβη, 49081, Κέρκυρα
Αχαράβη: 08/04/2022
                                                                        Αρ. πρωτ.:2168
 

Ανακοίνωση Παράτασης Υποβολής Αιτήσεων για την Απευθείας Παραχώρηση με αντάλλαγμα σε όμορες του αιγιαλού επιχειρήσεις …

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ&ΤΟΠΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ &
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
Δ/νση : Αχαράβη, 49081, Κέρκυρα
Πληροφορίες: Ε. Σαλβάνου
Τηλ: 26633/60153
Email: oikonomiko@1372.syzefxis.gov.gr
Αχαράβη 03-04-2023
Αρ. Πρωτ.: 2687
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ ΣΕ ΟΜΟΡΕΣ …

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                Κέρκυρα,  09/06/2021

ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ                                                                                     Αρ. πρωτ: 3607

ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Δ/νση Αχαράβη, Κέρκυρα

TK 49081, Κέρκυρα, ΕΛΛΑΔΑ,

τηλ.+30 2663360111

φαξ: 2663360176

                       

Τίτλος  Διαγωνισμού: «Δικαίωμα απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας σε τρίτους για …

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       Κέρκυρα: 03/06/2021

ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ                                                      …

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       Κέρκυρα: 15/04/2021

ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ                                                      …

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                Κέρκυρα:  13/04/2021

ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ                                                                                     Αρ. πρωτ: 2128

ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Δ/νση Αχαράβη, Κέρκυρα

TK 49081, Κέρκυρα,   ΕΛΛΑΔΑ,

τηλ.+30 2663360111

φαξ: 2663360176

                       

Τίτλος  Διαγωνισμού: «Δικαίωμα απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας σε τρίτους για …

Back to top