2024 - Δήμος Βόρειας Κέρκυρας

Η παρούσα μελέτη αφορά την υπηρεσία για τη ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας, κατά τους μήνες ΙΟΥΛΙΟ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ, για το έτος 2024, οι οποίες παραλίες έχουν χαρακτηριστεί ως πολυσύχναστες …

Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η μεταφόρτωση και μεταφορά των αστικών στερεών αποβλήτων (Α.Σ.Α.) του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας και τελική διάθεση στην Μ.Ε.Α. Ηπείρου, καθ’ …

Ο Δήμαρχος Βόρειας Κέρκυρας προκηρύσσει δημόσια φανερή προφορική πλειοδοτική δημοπρασία ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής δημοπρασιών του Δήμου, για την εκποίηση 14 ανεπιτήρητων ζώων, που περισυλλέχθηκαν από το Δήμο Βόρειας Κέρκυρας:

Η δημοπρασία θα …

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια λαμπτήρων, ηλεκτρολογικού υλικού χαμηλής τάσης 250 VAC/50 Hz, εργαλείων ηλεκτρολόγου και ασυρμάτων συσκευών επικοινωνίας VHF/UHF εμβέλειας 10 kmγια τις ανάγκες του τμήματος ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, εγκαταστάσεων και …

Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια υγρών καυσίμων (πετρέλαιο κίνησης, αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, πετρέλαιο θέρμανσης) για τις ανάγκες των οχημάτων, μηχανημάτων και Δημοτικών …

Back to top