Διαγωνισμοί Έργων/Προμηθειών/Υπηρεσιών - Δήμος Βόρειας Κέρκυρας - Page 3

Η εν θέματι προμήθεια αφορά την προμήθεια υλικών, τα οποία αφορούν την προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα τελευταίας γενιάς καθώς και των υλικών πλήρωσης – μίγματος χαλαζιακής άμμου και κόκκων ελαστικού …

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.): 996832390
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΑΧΑΡΑΒΗ
Πόλη: ΑΧΑΡΑΒΗ
Ταχυδρομικός Κωδικός: 49081
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός ΝUTS: EL622
Τηλέφωνο: 26633 60113
Φαξ: 26630 64866
Ηλεκτρονικό …

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΕΡΓΟ: Μεταφόρτωση και Μεταφορά Α.Σ.Α.
του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας στο (Χ.Υ.Τ.)
Παλαίρου
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 3/2022

 

[maxbutton id=”1″ url=”https://www.mncnorthcorfu.gr/wp-content/uploads/2022/05/ΜΕΛΕΤΗ-ΠΑΛΑΙΡΟΣ-ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ-μικρή.doc.pdf” text=”ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΛΑΙΡΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ” window=”new” …

Back to top