Διαγωνισμοί Έργων/Προμηθειών/Υπηρεσιών - Δήμος Βόρειας Κέρκυρας - Page 3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΕΡΓΟ: Μεταφόρτωση και Μεταφορά Α.Σ.Α.
του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας στο (Χ.Υ.Τ.)
Παλαίρου
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 3/2022

 

[maxbutton id=”1″ url=”https://www.mncnorthcorfu.gr/wp-content/uploads/2022/05/ΜΕΛΕΤΗ-ΠΑΛΑΙΡΟΣ-ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ-μικρή.doc.pdf” text=”ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΛΑΙΡΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ” window=”new” …

ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Δ/νση: Αχαράβη, 49081, Κέρκυρα
Αχαράβη: 08/04/2022
                                                                        Αρ. πρωτ.:2168
 

Ανακοίνωση Παράτασης Υποβολής Αιτήσεων για την Απευθείας Παραχώρηση με αντάλλαγμα σε όμορες του αιγιαλού επιχειρήσεις …

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΚΥΡΗΣΣΕΙ
Την επιλογή αναδόχου, με ανοικτό Δημόσιο Διεθνή Μειοδοτικό Διαγωνισμό μέσω της διαδικασίας
ηλεκτρονικής ανάθεσης για την «ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 20.000 ΤΟΝΩΝ Α.Σ.Α. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΣΤΟΝ …

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

 
ΕΡΓΟ: Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βόρειας Κέρκυρας
CVP: 45214220-8 Κατασκευαστικές εργασίες
για σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
O Δήμαρχος Βόρειας Κέρκυρας διακηρύσσει «ανοικτή …

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

 
ΕΡΓΟ: Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βόρειας Κέρκυρας
CVP: 45214210-5  Κατασκευαστικές εργασίες
για σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
O Δήμαρχος Βόρειας Κέρκυρας διακηρύσσει «ανοικτή …

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΕΡΓΟ: Αποκατάσταση βατότητας Δημοτικής οδού
«Επίσκεψη-Αγ. Παντελεήμονας-Περίθεια»
Δήμου Βόρειας Κέρκυρας
CVP: 45233142-6  Εργασίες επισκευής οδών 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
O Δήμαρχος Βόρειας Κέρκυρας διακηρύσσει «ανοικτή διαδικασία» επιλογής αναδόχου του άρθρου …

Back to top