2023-διαγωνισμοί - Δήμος Βόρειας Κέρκυρας

Προμήθεια υλικών για την αναβάθμιση των υποδομών των ΚΕΠ του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας στο πλαίσιο του Έργου «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ», όπου αφορά την ανακαίνιση των κτιριακών υποδομών των ΚΕΠ μέσω αντίστοιχων εργασιών …

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΤΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Ο Δήμος Βόρειας Κέρκυρας προκηρύσσει διαγωνισμό μεσώ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο «Εκπόνηση Μελετών …

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Κέρκυρα 05 / 07 /2023
Αρ. Πρωτ.: Οικ 5925
ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΣΙΔΑΡΙ, ΜΑΓΟΥΛΑΔΕΣ ΚΑΙ ΒΕΛΟΝΑΔΕΣ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΗ ΛΙΑ
ΔΕ ΕΣΠΕΡΙΩΝ
CPV: 45233141-9
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
O Δήμαρχος Βόρειας Κέρκυρας …

Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης: 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια υλικών για την συντήρηση και επισκευή της πλατείας Ποταγού όπου βρίσκεται στη δημοτική ενότητα Θιναλίου στην κοινότητα των …

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Δ/νση Αχαράβη, Κέρκυρας
Τηλ.2663360113
e-mail: promithion@1354.syzefxis.gov.gr
Ο ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Την επιλογή αναδόχου, με ανοικτό Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό μέσω της διαδικασίας ηλεκτρονικής ανάθεσης για την …

Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος c20/25, όπου θα χρησιμοποιηθεί για την συντήρηση, βελτίωση και επισκευή κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων καθώς και οδικών …

Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια αγωγών για ζημιές της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας. Εγκρίνεται η προμήθεια αγωγών από το αυτοτελές τμήμα …

Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια συνθετικού χλοοτάπητα τελευταίας γενιάς καθώς και των υλικών πλήρωσης – μίγματος χαλαζιακής άμμου και κόκκων ελαστικού στο Δημοτικό …

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΕΡΓΟ: Αποκομιδή Α.Σ.Α. από το Δήμο Βόρειας Κέρκυρας
Αρ. Πρωτ.: 3326/26-04-2023
 
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ 5.107 ΤΟΝΩΝ Α.Σ.Α. ΑΠΟ ΤΟ
ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
90511000-2 cpv
ΑΡΙΘΜΟΣ …

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΕΡΓΟ: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
CPV: 45233120-6 ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ
Κέρκυρα: 30 Δεκεμβρίου 2022
Αρ. Πρωτ.: Οικ. 9592

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Βόρειας Κέρκυρας διακηρύσσει “ανοικτή διαδικασία” επιλογής αναδόχου του …

Back to top